Archiwa tagu: RoboTools

REX Robotools przegląd podstawowych komend część 1

Po dłuższej nieobecności postanowiłem zamieścić przykłady działania REX Robotools. Wpis ma związek z Autodesk University, które miało miejsce w Las Vegas w dniach 2-5 XII 2013, a prezentowane zrzuty zostały przygotowane dla Pana Rafała  z Autodesku prezentującego na tym forum przykłady aplikacji klienckich. Dlatego tym razem opisy na zrzutach są w języku angielskim :). Czytaj dalej

Stabilizacja – jak szybko przyłożyć siły stabilizacyjne do modelu konstrukcji w robocie


Przykładanie sił stabilizacyjnych do modelu konstrukcji jest zadaniem bardzo pracochłonnym. Wielokrotnie straciłem kilka godzin na żmudne odczytywanie wartości sił osiowych w słupach, obliczanie wartości sił poziomych, a następnie obciążanie konstrukcji. Pomysł usprawnienia tej powtarzalnej czynności zachęcił mnie do napisania programu automatyzującego ten proces. Jako dane wejściowe potrzebujemy selekcji elementów do których przykładamy stabilizację, numeru przypadku obciążeń z którego odczytujemy siły oraz współczynnika przez który są one przemnażane.

stabilizacja

Dzięki programowi REX Robotools w ciągu kilku sekund możemy utworzyć nowe przypadki obciążeniowe zawierające siły stabilizacyjne odpowiednio dla kierunku X i Y. Siły te możemy wykorzystać w kombinacjach obliczeniowych służących np. do wymiarowania słupów.

 

Robot – Wprowadzanie pogrubień stropów przy użyciu REX RoboTools

Jednym z najczęściej stosowanych typów konstrukcji jest układ płytowo-słupowy. Nie będę pisał o zaletach stosowania tego typu konstrukcji, ale o sposobie jak szybko wprowadzić pogrubienia do modelu konstrukcji w programie Robot przy użyciu REX RoboTools.REX_Robotools_pogrubieniaW celu generacji pogrubień stropu musimy dokonać selekcji węzłów, w miejscu których utworzone zostaną grzybki. Najczęściej są to końce słupów. Ustalamy wielkość pogrubień oraz wybieramy etykiety grubości. Jeżeli nie zdefiniowaliśmy grubości wcześniej w Robocie możemy to zrobić teraz i pobrać klikając pobierz grubości. Grzybki mogą być tworzone w istniejącym stropie lub „luzem”. Dodatkowo gdy przed generacją zaznaczymy oprócz węzłów także panel to zostaną z niego skopiowane wszystkie obciążenia na nowo utworzone elementy. Jeśli zapomnieliśmy o tym lub chcemy to zrobić później  – w REX RoboTools dostępna jest opcja kopiowania obciążeń. Zauważmy, że oprócz grzybków program umożliwia utworzenie pogrubień nad słupami. Jest to specjalny zabieg, który umożliwia nam później na etapie wymiarowania konstrukcji redukcję momentów podporowych, poprzez wyłączenie tych paneli z wymiarowania.

 

Robot – Wprowadzanie otworów w ścianach przy użyciu REX RoboTools


Modelując konstrukcję w robocie często napotykamy na problem wprowadzenia otworów w ścianach. O ile ściany są położone równolegle do ortogonalnych osi konstrukcji to możemy wyświetlić je w widoku XZ lub YZ i następnie wprowadzić otwór przy użyciu kontura. Nie jest to wygodne i szybkie ale możliwe. Jeśli dodatkowo chcemy wprowadzić otwór drzwiowy i zależy nam na tym aby jego krawędzie nie stykały się z krawędziami ściany (nie zalecane z uwagi na MES) pozostaje nam uciążliwa modyfikacja punktów kontura panela. Co jednak zrobić gdy ściany są położone skośnie względem osi XY ? Przed takim właśnie problemem stanąłem modelując konstrukcje hotelu  http://www.ejgbulat.pl/projekty/norymberska.html. Postanowiłem napisać program, który umożliwi wprowadzanie otworów okiennych i drzwiowych na podstawie podanych węzłów. Tak powstał pierwszy moduł programu REX RoboTools.

REX_Robotools

Typowy scenariusz pracy z modułem zakłada że mamy wczytany podkład dwg z rysunkiem rzutu budynku. Ułatwia to wybór  miejsc krawędzi otworów, w których wprowadzamy węzły. Po wybraniu dowolnej parzystej ilości węzłów oraz podaniu wysokości otworu i poziomu parapetu RoboTools generuje kontury z otworami.

picButton4

Dla generacji otworu drzwiowego zaznaczamy 2 węzły i panel.

Otwór drzwiowy

Moduł drzwi umożliwia również zamianę otworu w postaci konturu (okiennego) na wycięcie w panelu (otwór drzwiowy). W tym celu zaznaczamy kontur otworu i panel w którym chcemy dokonać wycięcia o podanej wysokości po czym generujemy nowy kształt panelu – ściany.