Miesięczne archiwum: maj 2015

Wymiarowanie stropu nad garażem budynku wielokondygnacyjnego wspierane REX Robotools 2016

Większość obecnie projektowanych budynków mieszkalnych posiada garaż w kondygnacjach podziemnych. Z reguły poziomy te są w układzie płytowo-słupowym o siatce dostosowanej do układu miejsc parkingowych. Następnie mamy poziom parteru – często przeznaczony na usługi, który jest projektowany w układzie mieszanym, gdzie ściany nośne nie pokrywają się z siatką słupów garażu. Kolejne wyższe kondygnacje mieszkalne często wykonywane są jako murowane z trzonami żelbetowymi.Model budynku mieszkalnego „Tradycyjne” obliczenia takiej konstrukcji polegające na zbieraniu obciążeń „piętrami” i przykładaniu ich do belek i stropów niższej kondygnacji są bardzo pracochłonne, ale umożliwiają odwzorowanie przewidywanego spływu sił na poszczególne elementy konstrukcyjne. Mają również zaletę w postaci możliwości łatwego sprawdzenia i prześledzenia toku obliczeń przez innego konstruktora weryfikatora. Co jednak zrobić gdy chcemy używać przestrzennych modeli budynków mieszkalnych utworzonych w takich programach BIM jak Revit ? Czytaj dalej