Robot – Wprowadzanie otworów w ścianach przy użyciu REX RoboTools


Modelując konstrukcję w robocie często napotykamy na problem wprowadzenia otworów w ścianach. O ile ściany są położone równolegle do ortogonalnych osi konstrukcji to możemy wyświetlić je w widoku XZ lub YZ i następnie wprowadzić otwór przy użyciu kontura. Nie jest to wygodne i szybkie ale możliwe. Jeśli dodatkowo chcemy wprowadzić otwór drzwiowy i zależy nam na tym aby jego krawędzie nie stykały się z krawędziami ściany (nie zalecane z uwagi na MES) pozostaje nam uciążliwa modyfikacja punktów kontura panela. Co jednak zrobić gdy ściany są położone skośnie względem osi XY ? Przed takim właśnie problemem stanąłem modelując konstrukcje hotelu  http://www.ejgbulat.pl/projekty/norymberska.html. Postanowiłem napisać program, który umożliwi wprowadzanie otworów okiennych i drzwiowych na podstawie podanych węzłów. Tak powstał pierwszy moduł programu REX RoboTools.

REX_Robotools

Typowy scenariusz pracy z modułem zakłada że mamy wczytany podkład dwg z rysunkiem rzutu budynku. Ułatwia to wybór  miejsc krawędzi otworów, w których wprowadzamy węzły. Po wybraniu dowolnej parzystej ilości węzłów oraz podaniu wysokości otworu i poziomu parapetu RoboTools generuje kontury z otworami.

picButton4

Dla generacji otworu drzwiowego zaznaczamy 2 węzły i panel.

Otwór drzwiowy

Moduł drzwi umożliwia również zamianę otworu w postaci konturu (okiennego) na wycięcie w panelu (otwór drzwiowy). W tym celu zaznaczamy kontur otworu i panel w którym chcemy dokonać wycięcia o podanej wysokości po czym generujemy nowy kształt panelu – ściany.

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *