Archiwa kategorii: Rozszerzenie Robota – REX RoboTools

Dodatek rozszerzający możliwości Robota

Wymiarowanie stropu nad garażem budynku wielokondygnacyjnego wspierane REX Robotools 2016

Większość obecnie projektowanych budynków mieszkalnych posiada garaż w kondygnacjach podziemnych. Z reguły poziomy te są w układzie płytowo-słupowym o siatce dostosowanej do układu miejsc parkingowych. Następnie mamy poziom parteru – często przeznaczony na usługi, który jest projektowany w układzie mieszanym, gdzie ściany nośne nie pokrywają się z siatką słupów garażu. Kolejne wyższe kondygnacje mieszkalne często wykonywane są jako murowane z trzonami żelbetowymi.Model budynku mieszkalnego „Tradycyjne” obliczenia takiej konstrukcji polegające na zbieraniu obciążeń „piętrami” i przykładaniu ich do belek i stropów niższej kondygnacji są bardzo pracochłonne, ale umożliwiają odwzorowanie przewidywanego spływu sił na poszczególne elementy konstrukcyjne. Mają również zaletę w postaci możliwości łatwego sprawdzenia i prześledzenia toku obliczeń przez innego konstruktora weryfikatora. Co jednak zrobić gdy chcemy używać przestrzennych modeli budynków mieszkalnych utworzonych w takich programach BIM jak Revit ? Czytaj dalej

REX Robotools przegląd podstawowych komend część 1

Po dłuższej nieobecności postanowiłem zamieścić przykłady działania REX Robotools. Wpis ma związek z Autodesk University, które miało miejsce w Las Vegas w dniach 2-5 XII 2013, a prezentowane zrzuty zostały przygotowane dla Pana Rafała  z Autodesku prezentującego na tym forum przykłady aplikacji klienckich. Dlatego tym razem opisy na zrzutach są w języku angielskim :). Czytaj dalej

Stabilizacja – jak szybko przyłożyć siły stabilizacyjne do modelu konstrukcji w robocie


Przykładanie sił stabilizacyjnych do modelu konstrukcji jest zadaniem bardzo pracochłonnym. Wielokrotnie straciłem kilka godzin na żmudne odczytywanie wartości sił osiowych w słupach, obliczanie wartości sił poziomych, a następnie obciążanie konstrukcji. Pomysł usprawnienia tej powtarzalnej czynności zachęcił mnie do napisania programu automatyzującego ten proces. Jako dane wejściowe potrzebujemy selekcji elementów do których przykładamy stabilizację, numeru przypadku obciążeń z którego odczytujemy siły oraz współczynnika przez który są one przemnażane.

stabilizacja

Dzięki programowi REX Robotools w ciągu kilku sekund możemy utworzyć nowe przypadki obciążeniowe zawierające siły stabilizacyjne odpowiednio dla kierunku X i Y. Siły te możemy wykorzystać w kombinacjach obliczeniowych służących np. do wymiarowania słupów.

 

Robot – podział paneli przy użyciu REX RoboTools.

Modelując konstrukcję w Robocie nie powinniśmy stosować zbyt dużych paneli. Nie jest dobrym rozwiązaniem używanie jednego panela na płytę stropową całej kondygnacji. Powodów jest wiele, począwszy od kłopotów z siatkowaniem, trudniejszego zadawania obciążeń, a skończywszy na trudnościach z wymiarowaniem żelbetu – w szczególności z liczeniem ugięć. Co jednak zrobić gdy mamy już zamodelowaną konstrukcję, przyłożone obciążenia i zmiany geometrii byłyby pracochłonne?  Najłatwiej posłużyć się REX RoboTools moduł:  Podział paneli. Dowolną ilość paneli(nawet całą konstrukcję) możemy podzielić w zadanym kierunku i miejscu. Dodatkowo mamy możliwość wprowadzenia dylatacji. Często korzystam z tego modułu poprawiając „po Revitowe” modele. Program tworzy zupełnie nowe panele a obciążenia przyłożone do elementów są kopiowane na nowo utworzone obiekty. Uwaga: zwolnienia liniowe i warunki brzegowe nie są uwzględniane w wersji REX RoboTools 2014.

Horror analityczny, czyli co można zrobić z modelem w Revicie od architektów.

Najlepiej nic nie robić, tylko stworzyć własny model? Ale zacznijmy od początku. Dostałem model budynku zrobiony przez architektów w Revicie. Mam 2 tygodnie czasu na wydanie pierwszych rysunków fundamentów na budowę. Projekt budowlany – 0 obliczeń. Jest przynajmniej zestawienie obciążeń. Przyłożyć do modelu i możemy wymiarować fundamenty. Zmieniam dziedzinę na koordynacje, ustawiam parametry ścian i stropów- konstrukcja, odblokowuje model analityczny i transfer do robota. To, co zobaczyłem nie napawa mnie optymizmem. Model BubudynkuTEGO nie da się wykorzystać. Poprawiać model analityczny wszystkich elementów w Revicie ? Miałoby to sens tylko jeśli projekt byłby na innym wcześniejszym etapie. Dobra – 6 kondygnacji, coś tam się powtarza… Jestem szybki – w  dwa dni zrobię model w robocie od początku. No tak, ale nie oto w tym chodzi. Mam przecież REX RoboTools. Moduł Dopasuj. REX_Robotools_dopasujTryb dopasowania – do poziomów. Najpierw zaznaczam wszystkie stropy. Pobieram elementy bazowe. Następnie zaznaczam wszystkie ściany. Pobieram elementy do dopasowania. Jeszcze tylko ustawienia max tolerancji – 0.5 m. Klikamy dopasuj element i … gotowe. Wszystkie ściany zostały dociągnięte do odpowiednich poziomów stropów. Następnie wybieram ściany leżące na jednej kondygnacji – teraz ściany są elementami bazowymi. Element do dopasowania to strop. Tryb dopasowania – do segmentów. Czynność powtarzam dla każdej kondygnacji. Jeszcze wygenerujemy w RoboTools schody. Przecież te z Revita nie mają modelu analitycznego. Rzut oka na model. Jeszcze poprawka otworów na drzwi. Zaznaczam kontur i panel. REX RoboTools moduł Drzwi i mamy wycięcie w ścianie w miejscu otworu. Strop nad garażem płytowo-słupowy. Zaznaczam węzły w słupach i generuje używając RoboTools grzybki oraz pogrubienia w miejscu słupów w płycie fundamentowej i stropowej. Pora na obciążenia. Przykładam kolejno obciążenia do jednej płyty stropowej a następnie kopiuje automatycznie wszystkie przypadki obciążenia na kondygnacje powtarzalne używają modułu Kopiowanie obciążeń RoboTools. W sumie 15 minut i mamy gotowy model. Happy end?

Płyta fundamentowa zwymiarowana. Teraz łączniki do słupów. Zaraz – dlaczego siły osiowe w słupach są takie małe. I tu zaczyna się horror. Sprawdzam przyłożone obciążenia. Ciężar własny- jedno z podstawowych obciążeń w konstrukcjach żelbetowych i jedyne które ustawiłem jako przechodzące automatycznie  z Revita. Siły osiowe w słupach od tego przypadku są b. małe. Sprawdzam materiał jaki był ustawiony w modelu Revita zrobionym przez architektów – żelbet – CW= 0,08 kN/m3. Wszystko jasne. A co by było gdybym tego błędu nie wyłapał… No cóż najlepiej wysłać obliczenia w chmurę, ale to już temat na następny wpis.

Robot – Wprowadzanie pogrubień stropów przy użyciu REX RoboTools

Jednym z najczęściej stosowanych typów konstrukcji jest układ płytowo-słupowy. Nie będę pisał o zaletach stosowania tego typu konstrukcji, ale o sposobie jak szybko wprowadzić pogrubienia do modelu konstrukcji w programie Robot przy użyciu REX RoboTools.REX_Robotools_pogrubieniaW celu generacji pogrubień stropu musimy dokonać selekcji węzłów, w miejscu których utworzone zostaną grzybki. Najczęściej są to końce słupów. Ustalamy wielkość pogrubień oraz wybieramy etykiety grubości. Jeżeli nie zdefiniowaliśmy grubości wcześniej w Robocie możemy to zrobić teraz i pobrać klikając pobierz grubości. Grzybki mogą być tworzone w istniejącym stropie lub „luzem”. Dodatkowo gdy przed generacją zaznaczymy oprócz węzłów także panel to zostaną z niego skopiowane wszystkie obciążenia na nowo utworzone elementy. Jeśli zapomnieliśmy o tym lub chcemy to zrobić później  – w REX RoboTools dostępna jest opcja kopiowania obciążeń. Zauważmy, że oprócz grzybków program umożliwia utworzenie pogrubień nad słupami. Jest to specjalny zabieg, który umożliwia nam później na etapie wymiarowania konstrukcji redukcję momentów podporowych, poprzez wyłączenie tych paneli z wymiarowania.

 

Robot – Wprowadzanie otworów w ścianach przy użyciu REX RoboTools


Modelując konstrukcję w robocie często napotykamy na problem wprowadzenia otworów w ścianach. O ile ściany są położone równolegle do ortogonalnych osi konstrukcji to możemy wyświetlić je w widoku XZ lub YZ i następnie wprowadzić otwór przy użyciu kontura. Nie jest to wygodne i szybkie ale możliwe. Jeśli dodatkowo chcemy wprowadzić otwór drzwiowy i zależy nam na tym aby jego krawędzie nie stykały się z krawędziami ściany (nie zalecane z uwagi na MES) pozostaje nam uciążliwa modyfikacja punktów kontura panela. Co jednak zrobić gdy ściany są położone skośnie względem osi XY ? Przed takim właśnie problemem stanąłem modelując konstrukcje hotelu  http://www.ejgbulat.pl/projekty/norymberska.html. Postanowiłem napisać program, który umożliwi wprowadzanie otworów okiennych i drzwiowych na podstawie podanych węzłów. Tak powstał pierwszy moduł programu REX RoboTools.

REX_Robotools

Typowy scenariusz pracy z modułem zakłada że mamy wczytany podkład dwg z rysunkiem rzutu budynku. Ułatwia to wybór  miejsc krawędzi otworów, w których wprowadzamy węzły. Po wybraniu dowolnej parzystej ilości węzłów oraz podaniu wysokości otworu i poziomu parapetu RoboTools generuje kontury z otworami.

picButton4

Dla generacji otworu drzwiowego zaznaczamy 2 węzły i panel.

Otwór drzwiowy

Moduł drzwi umożliwia również zamianę otworu w postaci konturu (okiennego) na wycięcie w panelu (otwór drzwiowy). W tym celu zaznaczamy kontur otworu i panel w którym chcemy dokonać wycięcia o podanej wysokości po czym generujemy nowy kształt panelu – ściany.